کلوب وب ***** clubweb

نسخه‌ی کامل: کارگاه اصول مکاتبات تجاری و بازرگانی بین المللی (انگلیسی)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کارگاه اصول مکاتبات تجاری و بازرگانی بین المللی (انگلیسی)[تصویر:  kargah-osol-mokatebat-tejari-o-bazargani1.jpg]درباره کارگاه

این کارگاه که در دوره پسا تحریم اهمیت بیشتری پیدا نموده است از سوی پردیس فناوری کیش ویژه مدیران - کارشناسان حوزه های بین المللی - قرارداد ها و بازاریابی برگزار میگردد.پیش نیاز : آشنایی با مکالمه و گرامر زبان عمومی انگلیسی و مباحثات تجارت و بازرگانی

مکان برگزاری :

مدت سمینار : 8 ساعت

زمان برگزاری : 27 مردادماه 1395