کلوب وب ***** clubweb

نسخه‌ی کامل: معرفی کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
این کتاب در زمینه های زیر نگارش شده است
  • آشنایی با سخت افزارو تاریخچه کامپیوتر
  • شبکه ها و ارتباطات
  • نرم افزار ها و قوانین مربوطه
  • فناوری اطلاعات
  • نسل های تلفن همراه و شبکه های آن
  • خدمات الکترونیکی
  • مباحث سازمان مجازی- ارگونومی - سایبرنتیک و...
نویسنده : مهندس داود رمضانی مدرس دانشگاه


[تصویر:  302163_Dur7kBv1.jpg]