کلوب وب  *****  clubweb
spss - نسخه‌ی قابل چاپ

+- کلوب وب ***** clubweb (http://clubweb.ir)
+-- انجمن: گروه ها (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: دانشگاه پیام نور ترم دوم 93-94 (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=2)
+---- انجمن: دانشگاه پیام نور هشتگرد (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=4)
+----- انجمن: کارگاه کامپیوتر94-95 (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=72)
+----- موضوع: spss (/showthread.php?tid=2002)spss - samira Fasihy - 2016/04/17

سوال، اولین مرحله برای ایجاد یک  پرونده داده چیست؟و برای ایجاد یک پرونده جدید چه باید کرد؟