کلوب وب  *****  clubweb
مهدسی نرم افزار-ترم دوم94/95-شنبه -کلاس اول - نسخه‌ی قابل چاپ

+- کلوب وب ***** clubweb (http://clubweb.ir)
+-- انجمن: گروه ها (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: دانشگاه جامع علمی کاربردی ترم دوم 93-94 (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+---- انجمن: مرکز علمی کاربردی کوشا (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=7)
+---- موضوع: مهدسی نرم افزار-ترم دوم94/95-شنبه -کلاس اول (/showthread.php?tid=2167)مهدسی نرم افزار-ترم دوم94/95-شنبه -کلاس اول - ehsantavakoli - 2016/06/16

واژه CAM که در ارتباط با نرم افزارهای طراحی مهندسی مطرح میشود به چه مفهوم است؟