کلوب وب  *****  clubweb
ويژگي هاي آموزش مجازي - نسخه‌ی قابل چاپ

+- کلوب وب ***** clubweb (http://clubweb.ir)
+-- انجمن: گروه ها (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: دانشگاه جامع علمی کاربردی ترم دوم 93-94 (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+---- انجمن: مرکز علمی کاربردی کوشا (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=7)
+----- انجمن: خدمات الکترونیکی - ترم دوم 94-95 - یکشنبه ها (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=66)
+----- موضوع: ويژگي هاي آموزش مجازي (/showthread.php?tid=2168)ويژگي هاي آموزش مجازي - armaghan attarpour - 2016/06/17

ويژگي هاي آموزش مجازي را نام ببريد؟