کلوب وب  *****  clubweb
سمینار شهر الکترونیکی - جناب استاد داوود رمضانی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- کلوب وب ***** clubweb (http://clubweb.ir)
+-- انجمن: گروه ها (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: دانشگاه جامع علمی کاربردی ترم دوم 93-94 (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+---- انجمن: مرکز علمی کاربردی کوشا (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=7)
+----- انجمن: خدمات الکترونیکی -یکشنبه ها - ترم اول 94-95 (http://clubweb.ir/forumdisplay.php?fid=58)
+----- موضوع: سمینار شهر الکترونیکی - جناب استاد داوود رمضانی (/showthread.php?tid=2178)سمینار شهر الکترونیکی - جناب استاد داوود رمضانی - f_karimi - 2016/06/20

سمینار شهر الکترونیکی - جناب استاد داوود رمضانی