گزارش اعتبار‌های ramezani
خلاصه
ramezani
(داود رمضانی)

کل اعتبار‌ها: 53

اعتبار از اعضا: 31
اعتبار از ارسال‌ها: 17
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 48 0 0
نظرات
h.aghajanzadeh ( 9 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/11/29، 06,11
اعتبار برای ارسال ramezani داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
aghilbabol ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/10/22، 11,10
اعتبار برای ارسال ramezani داده شده است

مثبت (+1): It was great.goodluck
saed8042000 ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/10/09، 10,10
اعتبار برای ارسال ramezani داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
admin ( 11 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/09/28، 08,09
اعتبار برای ارسال ramezani داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 11 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/07/17، 10,07
اعتبار برای ارسال ramezani داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
sara8 ( 9 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/07/04، 07,07
اعتبار برای ارسال ramezani داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
مهدی ملکیان ( 6 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/06/15، 09,06

مثبت (+1): ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
مهدی ملکیان ( 6 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/06/15، 09,06

مثبت (+1): ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
vahid ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/06/15، 03,06
اعتبار برای ارسال ramezani داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
vahid ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/06/15، 03,06
اعتبار برای ارسال ramezani داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Hossein ( 8 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/06/07، 10,06

مثبت (+1): سلام
meisam26 ( 9 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/06/06، 12,06

مثبت (+1): لایک
meisam26 ( 9 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/06/06، 12,06

مثبت (+1): لایک
meisam26 ( 9 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/06/06، 12,06

مثبت (+1): لایک
meisam26 ( 9 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/06/06، 12,06

مثبت (+1): لایک