آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 7,894
موضوع‌ها: 2,004
اعضا: 774
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 9/41
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 2/39
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/92
تعداد ارسال‌های هر عضو: 10/2
تعداد موضوعات هر عضو: 2/59
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 2/94
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: mrchagh
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 56/72%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: کاربرد فناوری اطلاعات - کاردانی حسابداری - ترم دوم 93-94 (با 1,078 ارسال , 99 موضوع)
برترین معرف‌ها: ramezani (14 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
تمرین پنجم : (32 پاسخ)
تمرین سوم . (31 پاسخ)
تمرین دوم . (29 پاسخ)
خنده بازار (26 پاسخ)
10 ردبندی ابرکامپیوترهای دنیا را با مشخصات نام ببرید (26 پاسخ)
تمرین چهارم. (26 پاسخ)
سئوال برنامه نویسی (25 پاسخ)
تمرین ششم (23 پاسخ)
تمرین هفتم (23 پاسخ)
تمرین هشتم (23 پاسخ)
سئوال یک : (22 پاسخ)
تمرين شماره چهارم (18 پاسخ)
disk management (17 پاسخ)
پزشکی (17 پاسخ)
تجارت الکترونیکی (17 پاسخ)
سئوال برنامه نویسی (4,811 بازدید)
کپی کردن با صفحه کلید (2,639 بازدید)
خنده بازار (2,298 بازدید)
تمرین دوم . (2,179 بازدید)
تمرین سوم . (1,857 بازدید)
10 ردبندی ابرکامپیوترهای دنیا را با مشخصات نام ببرید (1,798 بازدید)
CMS چیست؟ (1,787 بازدید)
تمرین چهارم. (1,729 بازدید)
تمرین پنجم : (1,727 بازدید)
سئوال یک : (1,704 بازدید)
ده ابر رایانه برتر جهان؟ (1,648 بازدید)
کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی (1,618 بازدید)
disk management (1,479 بازدید)
تمرین ششم (1,410 بازدید)
تمرین هشتم (1,409 بازدید)