آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 7,892
موضوع‌ها: 2,002
اعضا: 773
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 10/13
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 2/57
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/99
تعداد ارسال‌های هر عضو: 10/21
تعداد موضوعات هر عضو: 2/59
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 2/94
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: خرید گیفت کارت
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 56/66%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: کاربرد فناوری اطلاعات - کاردانی حسابداری - ترم دوم 93-94 (با 1,078 ارسال , 99 موضوع)
برترین معرف‌ها: ramezani (14 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
تمرین پنجم : (32 پاسخ)
تمرین سوم . (31 پاسخ)
تمرین دوم . (29 پاسخ)
خنده بازار (26 پاسخ)
10 ردبندی ابرکامپیوترهای دنیا را با مشخصات نام ببرید (26 پاسخ)
تمرین چهارم. (26 پاسخ)
سئوال برنامه نویسی (25 پاسخ)
تمرین ششم (23 پاسخ)
تمرین هفتم (23 پاسخ)
تمرین هشتم (23 پاسخ)
سئوال یک : (22 پاسخ)
تمرين شماره چهارم (18 پاسخ)
disk management (17 پاسخ)
پزشکی (17 پاسخ)
تجارت الکترونیکی (17 پاسخ)
سئوال برنامه نویسی (4,369 بازدید)
کپی کردن با صفحه کلید (2,529 بازدید)
خنده بازار (1,902 بازدید)
CMS چیست؟ (1,735 بازدید)
تمرین دوم . (1,677 بازدید)
کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی (1,516 بازدید)
تمرین سوم . (1,423 بازدید)
10 ردبندی ابرکامپیوترهای دنیا را با مشخصات نام ببرید (1,392 بازدید)
ده ابر رایانه برتر جهان؟ (1,330 بازدید)
سئوال یک : (1,312 بازدید)
تمرین پنجم : (1,302 بازدید)
تمرین چهارم. (1,296 بازدید)
فایل الگوریتم ها (1,256 بازدید)
disk management (1,244 بازدید)
عاشقانه هاااا (1,198 بازدید)